Vernieuwbouw woonzorgcomplex

In opdracht van Woonzorg Nederland gaan wij het verouderde woonzorggebouw de Mariënburg in Soest weer helemaal bij de tijd brengen. In het vernieuwde gebouw komt een eerstelijns gezondheidscentrum en een fijne ontmoetingsplek, waar ook buurtbewoners op de koffie kunnen komen. Het is voor Woonzorg Nederland een pilot-project voor de verduurzaming van bestaand vastgoed, waaraan de klimaatdoelen voor 2050 ten grondslag liggen. Afgewogen zal worden of deze doelstellingen stapsgewijs worden gehaald of in één keer.