Verduurzamen in Leiden en Nijmegen

ag NOVA architecten werkt samen in het consortium De Verduurzamers aan het verduurzamen van 160 woningen in twee jaren-dertig woonwijken voor Portaal in Nijmegen en Leiden. Uitgangspunt voor beide renovaties is het stapsgewijs verduurzamen naar een klimaatneutrale woning in 2050, zonder desinvesteringen tijdens de exploitatieperiode. Samen met onze vasten ketenpartners brengen de Verduurzamers investering, onderhoudslast, energielast en wooncomfort met elkaar in balans.