Transformatie De Wieken in Zierikzee

Woonzorgcentrum De Wieken ligt midden in het centrum van Zierikzee. Eilandzorg huurt De Wieken van woningcorporatie Woonzorg Nederland. Het bestaande complex wordt door ons bouwkundig vernieuwd, maar ook gemoderniseerd om goed in te kunnen spelen op de toekomstige zorgvraag.

De vernieuwingsplannen voor De Wieken zijn gericht op toekomstige bewoners met een zwaardere zorgvraag. Door een deel van de woningen in De Wieken te verhuren op basis van het all-inclusive concept, kan voorzien worden in een toenemende vraag naar langer zelfstandig wonen in een veilige beschutte woonomgeving en wordt het risico op leegstand in de toekomst kleiner.

Het All-inclusive pension is een beschutte woonvorm voor ouderen die als een soort pensionvoorziening is opgezet. Het biedt senioren woonruimte, veiligheid, ontmoeting en dienstverlening en is als ware een hotel.