Werkwijze

Elk project start met een goed gesprek, waarvoor we nadrukkelijk de tijd nemen. In dit gesprek proberen we de vraag van de opdrachtgever scherp te stellen en de gebruikers goed in beeld te krijgen. Schetsend geven wij vervolgens vertaling aan de vraag. Een goed getroffen handschets vertalen we in een driedimensionale uitwerking. We houden daarbij rekening met duurzame bouwkundige aspecten. In het uiteindelijke Archicad-model is alle relevante informatie gekoppeld en uitwisselbaar met andere betrokkenen in het bouwproces.

Voor iedere opdracht wordt een team op maat samengesteld. Als teamspelers werken wij constructief samen met alle betrokkenen in het bouwproces: kleurrijke gebruikers, opdrachtgevers, bouwers en beleidsmakers. Hebben we de expertise niet direct in huis, dan hebben wij een kring van professionals rondom, waar we regelmatig in teamverband mee samenwerken: landschapsarchitecten, stedenbouwers, tekstschrijvers, kunstenaars, fotografen.

“Het plezier dat we hebben tijdens het ontwerpen, moet uiteindelijk van het gebouw afleesbaar zijn.”