Stadsacupunctuur een groot succes

AMERSFOORT – Een vaag betonnen pleintje is omgevormd tot moestuin, een braakliggend niemandsland heeft een aantrekkelijk terras met bloemenweide gekregen en een industrieterrein is een verrassend groen wandelgebied geworden. Het zijn drie voorbeelden van kleinschalige stadsverbetering die inwoners en ontwerpers samen bedachten voor ‘schurende’ plekken in Amersfoort. Het is het resultaat van een experiment dat architectuurcentrum FASadE samen met architectenbureau ag NOVA de afgelopen maanden in gang heeft gezet. Tijdens het bomvolle architectuurcafé van afgelopen maandag passeerden maar liefst achttien ‘bottom-up’-plannen de revue.

Waar kan de kwaliteit van de bestaande stad worden versterkt? Hoe bruikbaar is de aanwezige kennis en ervaring van de bevolking over hun leefomgeving daarbij en hoe kunnen we die mobiliseren en in zetten? Met het project Stadsacupunctuur zochten FASadE en ag NOVA naar een antwoord op deze vragen.

Voor het architectuurcafé van 7 mei jl werden Amersfoorters uitgenodigd om ‘schurende plekken’ aan te dragen en hiervoor, samen met deskundigen op het gebied van stedenbouw en architectuur, verbeterplannen te maken. Maandagavond was het resultaat van dit experiment te zien: een bonte mix van maar liefst 18 ruimtelijke wensbeelden, verdeeld over de stad.

Veel groen
‘Stadsacupunctuur zijn kleine lokale ingrepen die van grote betekenis zijn voor de stad als geheel’ introduceerde stedenbouwkundige Tom Bullens, Vollmer & partners, het thema van de avond. Achtereenvolgens presenteerden de bewoners en ontwerpers elk in nog geen vijf minuten hun ideeën. In opvallend veel plannen werd veel extra groen als verbetering aangedragen: een postzegelpark aan de Leusderweg; een groene oplossing voor het wegwerken van afvalbakken uit het straatbeeld en een ‘Duursaamtoren’ voor Nieuwland, waar sport, ontmoeting en duurzaamheid met elkaar worden verweven.

Voor Johanna van der Werff, hoofd van architectuurcentrum FASadE is het experiment geslaagd: ,,Het is fantastisch om te zien dat zoveel mensen niet alleen ideeën hebben over welke plekken verbeterd kunnen worden, maar ze ook tijd willen steken in het meedenken over oplossingen.

Volgens Van der Werff heeft de bottum up aanpak van stadsacupunctuur de toekomst: ,,Mede door de economische crisis is de tijd van het top down geregisseerde, grote stedenbouwkundige gebaar voorlopig voorbij. Er is daardoor ruimte voor en behoefte aan kleinschalige, vanuit de inwoners geïnitieerde verbeteringen in de stad.

Aanwezig wethouder Gert Boeve reageerde ook enthousiast op de getoonde ‘kracht van de stad’: ,,Als overheid willen wij graag bijdragen aan het samenbrengen van de bestaande creativiteit in de stad, vanuit de gedachte dat de optelsom van alle individuele ideeën een nog sterker plan oplevert.

Alle gepresenteerde plannen zijn te bekijken op www.fasade.nl