Publicatie Bouwen in het Noorden

Publicatie Bouwen in het Noorden. Medisch kinderdagverblijf de Vrolijke Vuurtoren wordt uitvoerig belicht in het tijdschrift Bouwen in het Noorden. De transformatie van een voormalig leegstaand zorggebouw naar een prachtige plek voor kwetsbare kinderen vervult ons ook met gepaste trots.