Zorgwoningen, Nooitgedacht

In Nooitgedacht bouwen we woningen voor senioren met meervoudig verstandelijke en fysieke beperkingen. De ontwerpvisie die samen met bureau Vollmer & Partners is gemaakt voorziet in een flexibel, gefaseerd plan voor zorgwoningen. Het plan geeft zorgvuldig vertaling aan het programma, dat vanuit het perspectief van de bewonersbeleving is geschreven.

Gelijktijdig met de totstandkoming van het ontwerp is gewerkt aan een beknopt naslagwerk dat ingaat op aspecten van de helende omgeving voor deze specifieke doelgroep op het vlak van interieur- en exterieurontwerp.

locatie: Nooitgedacht

opdrachtgever: Stichting De Trans en Woonzorg Nederland

omschrijving: Beschermd Wonen 48 zorgwoningen

landschapsontwerp: Vollmer & partners

start bouw: eerste kwartaal 2017

oplevering: 2018