Vademecum Excellente Zorg

Het contrast tussen thuis en een woon- zorgomgeving is nog steeds te groot. Hoe kunnen we de stap naar een woon-zorgconcept verlagen? Welke aspecten kunnen een omgeving aangenamer maken voor mensen met een fysieke en verstandelijke beperking en ouderdomsproblematiek? Hoe maken we woon-zorgomgevingen net zo vertouwd als thuis?

Voor het beantwoorden van bovenstaande vragen hebben wij een vademecum opgesteld: een handig naslagwerk voor ontwerpers en opdrachtgevers. Hierin worden tal van relevante aspecten benoemd voor het realiseren van een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving voor verstandelijk beperkten met ouderdomsproblematiek. De leefomgeving, het interieur en exterieur worden in verband gebracht met het gebruik, de waarneming en beleving van gebruikers. Op basis van dit vademecum is een toekomstbestendig conceptontwerp tot stand gekomen onder de naam: “Excellente Zorg”.

Het is een levend document dat wij blijven aanvullen en bijwerken met nieuwe ontwikkelingen, opgedane ervaring en kennis. Iedere geïnteresseerde opdrachtgever stellen we het vademecum ter beschikking.

 

opdrachtgever: De Trans en Woonzorg Nederland

omschrijving: naslagwerk met relevante aspecten voor het realiseren van een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving voor verstandelijk beperkten met ouderdomsproblematiek

samenstelling: 2016