Basisschool De Tafelronde, Amersfoort

Basisschool De Tafelronde had veel last van vandalisme. De ligging in een anonieme groenstrook in Schothorst was daar vooral debet aan. Via het dak konden de bestaande patio’s door vandalen worden bereikt van waaruit vrij spel was op de gevels. Door de patio’s te overbouwen met twee nieuwe lokalen is de overlast verminderd. De patio’s zijn getransformeerd tot studielandschap.

De verbouwing werd door de schoolleiding aangegrepen om er een leerproject van te maken. Iedere klas adopteerde een eigen bouwvakker die iedere week verslag uitbracht. Leerlingen stuurden ons tips en verlanglijstjes en kwamen bij ons op het bureau polshoogte nemen. (Geluids)overlast van de bouwwerkzaamheden werd hierdoor minder als hinderlijk ervaren.