Transformatie Ontmoetingskerk, Amersfoort

Een voormalige modernistische zaalkerk wordt getransformeerd naar vier unieke woningen. Van de ruimtelijke kwaliteiten van het gemeentelijke monument wordt optimaal gebruik gemaakt. De woningen hebben elk een thema; zo is er de kerkzaalwoning, de tuinwoning, de torenwoning en de zonnewoning. Door in de voormalige kerkzaal één woning onder te brengen blijft de ruimtelijkheid bewaard.

Binnenkort kom de woningen in verkoop. Heeft u interesse neem dan gerust contact op.

locatie: Amersfoort

opdrachtgever:  Vorstelijk Wonen

aannemer: Huurdeman

omschrijving: Transformatie kerk uit 1966 naar woningen

omvang: 4 woningen

ontwerp: 2017