Stads acupunctuur

stad de; v(m) steden 1 uitgebreid, samenhangend geheel van huizen en gebouwen 2 de bewoners: de hele ~ spreekt erover

acu·punc·tuur de; v geneeswijze waarbij zeer dunne naalden op heel specifieke plaatsen in de huid worden ingebracht.

stads·acu·punc·tuur de; v geneeswijze van de stad waarbij door gerichte ingrepen op heel specifieke plaatsen in de stad, het geheel wordt verbeterd.

Iedere buurt kent schurende plekken. Niet toegeëigend of onvoldoende gebruikt. Soms is het nog niet zover, maar valt het verval wel te voorspellen. Soms blijven er gewoon kansen liggen. Strategisch ingrijpen op kleine schaal kan de leefbaarheid van een buurt of een stad aanzienlijk verbeteren.
Strategie vraagt om kennis van grotere verbanden, besef van de cultuurhistorische achtergrond en inzicht in procedures en processen. Of het nu gaat om enkele villa’s, een woontoren of een bescheiden speelplek, wij stellen ons steeds de vraag waar de situatie het meest mee is gebaat.
Zo hebben we in nauwe samenwerking met Vollmer & partners, in opdracht van De Alliantie een reeks locatiestudies in Amersfoort gedaan. Na een quick-scan voor zo’n vijfentwintig locaties hebben wij voor negen plekken stedenbouwkundige invullingen ontworpen. Vijf locaties worden momenteel nader uitgewerkt.