Woonzorgcentrum Mariënburg renovatie, Soest

Scheiden van wonen en zorg, betere benutting van de beschikbare ruimte, verduurzaming en  openstelling naar de omliggende wijken: het zijn thema’s die wij dankbaar hebben aangegrepen om het bestaande verpleeg- en verzorgingshuis om te toveren tot een plek waar het vorstelijk wonen is.

Mariënhorst en Mariënheuvel worden gerenoveerd naar een B-label. In het vernieuwde gebouw komt een eerstelijns gezondheidscentrum en een fijne ontmoetingsplek, waar ook buurtbewoners op de koffie kunnen komen. Mariënburg ligt op een prachtige plek in Soestdijk. Nieuwe appartementen zijn gelegen in het beschermde gebied en bieden zo een woonvorm voor echtparen waarvan één van de partners lijdt aan dementie.

Het is voor Woonzorg Nederland een pilot-project voor de verduurzaming van bestaand vastgoed, waaraan de klimaatdoelen voor 2050 ten grondslag liggen. Afgewogen zal worden of deze doelstellingen stapsgewijs worden gehaald of in één keer. Deze verduurzaming maakt bovendien deel uit van het Europese NEZER-project (Near Zero Energy Renovation). Samen met Europese partners en dankzij EU-subsidie gaan Nederlandse partijen in dit project op zoek naar kansrijke aanvliegroutes voor nul-op-de-meter-renovaties. De Mariënburg krijgt een innovatieve nieuwe gevel van Duitse makelij.

locatie: Soest

opdrachtgever: Woonzorg Nederland

omschrijving: Verduurzaming en gerichte ingrepen voor meer leefplezier: centraal onmoetingsplein, eerstelijns gezondheidscentrum, vernieuwde gevel met transparantere balkonhekken, toevoegen ramen en balkons.

oplevering: 2019