Mariënburg, Soest

Woonzorgcentrum Mariënburg in Soest wordt een verpleeghuis met kleine woongroepen. Het huidige pand wordt gesloopt, om ruimte te maken voor nieuwbouw.  Naar verwachting wordt de nieuwe Mariënburg begin 2021 opgeleverd.

Ouderen blijven steeds langer thuis wonen. Op het moment dat thuis wonen niet meer gaat en mensen met een zorgvraag bij Beweging 3.0 komen, is die zorgvraag steeds zwaarder en ingewikkelder. Locatie Mariënburg in Soest is daarvoor op dit moment onvoldoende geschikt. Ook voldoet het gebouw in de toekomst niet meer aan de wensen en eisen van de overheid. Om voorbereid te zijn op de toekomst, wordt Mariënburg een verpleeghuis met kleinschalige woonvoorzieningen.

Het nieuwe Mariënburg

Het gebouw blijft qua lengte en breedte vrijwel hetzelfde als het huidige gebouw. Wel komt er een extra verdieping bovenop. De uitstraling sluit aan bij de omgeving: rustig en klassiek. Er wordt duurzaam gebouwd met behoud van de mooie oude bomen in de omgeving. Er komen zeven woongroepen met een eigen moderne huiskamer en keuken. Op een centrale plek op de begane grond komt een klein gezellig restaurant waar bewoners en familie iets kunnen eten en drinken.

De gebouwen Mariënheuvel en Mariënhorst voor zelfstandige bewoning blijven staan en worden in bewoonde staat verduurzaamd en gerenoveerd. De gevel van beide gebouwen krijgt dezelfde uitstraling als het nieuwe gebouw.

Het is voor Woonzorg Nederland een pilot-project voor de verduurzaming van bestaand vastgoed, waaraan de klimaatdoelen voor 2050 ten grondslag liggen.  Deze verduurzaming maakt bovendien deel uit van het Europese NEZER-project (Near Zero Energy Renovation). Samen met Europese partners en dankzij EU-subsidie gaan Nederlandse partijen in dit project op zoek naar kansrijke aanvliegroutes voor nul-op-de-meter-renovaties.

locatie: Soest

opdrachtgever: Woonzorg Nederland

omschrijving: Verduurzaming en gerichte ingrepen voor meer leefplezier: centraal onmoetingsplein, eerstelijns gezondheidscentrum, vernieuwde gevel met transparantere balkonhekken, toevoegen ramen en balkons.

oplevering: 2019