Woningen in Nieuw Oosteinde, Aalsmeer

In 2000 zijn wij samen met nog vier architecten en het stedenbouwkundig bureau SVP gestart om het uitbreidingsplan Nieuw Oosteinde vorm te geven. Het betreft een plan van ca. 1500 woningen, een nieuw winkelcentrum en een brede school. De aanwezigheid van water is in het hele gebied een belangrijke stedenbouwkundige drager. De diverse deelplannen in Nieuw Oosteinde kennen hun eigen referentiebeelden: van landelijk en dorps wonen, kenmerkend voor Aalsmeer, tot en met stedelijke grachten en tuinstedelijke buurten. Het plan is gedurende een periode van negen jaar gerealiseerd.

Ons bureau heeft in totaal  225 woningen ontworpen in zeer veel uiteenlopende typen. Dit varieert van een bijzondere “brugwachterwoning” tot en met geschakelde woningen in een zwart met rode kleurstelling, die de omlijsting van het totale plan vormen. Ook  zijn er specifieke eilandwoningen ontwikkeld, die  kopers optimale keuzevrijheid bieden om een eigen woonprogramma samen te stellen. Tevens zijn er diverse vrijstaande houten woningen aan het water en rijwoningen met manifeste kappen in kleine, intieme straatjes ontworpen.

De laatst gerealiseerde fase grijpt terug op de architectuur uit de wederopbouwperiode met kenmerkende flauwe kappen en gekeimde gevelvlakken in een groene tuinstedelijke omgeving met kleine parkjes.

opdrachtgever: Ontwikkelings Groep Aalsmeer