Woningen aan het water in Dorpshaven, Aalsmeer

Het waterrijke plan “Dorpshaven” in Aalsmeer grenst aan de ringvaart en bestaat uit een slagenlandschap. De eilanden die tussen dit slotenpatroon liggen worden bebouwd waarbij elke “slag” zijn eigen architectonisch karakter krijgt. Hierdoor ontstaat een diverse maar duidelijk gestructureerde mix van woningen.

Langs de dijk liggen de woonbootwoningen die opvallen door hun vormgeving die refereert aan moderne woonboten. Parallel daaraan liggen een 3 tal eilanden met daarop eilandwoningen die getypeerd worden door de rietenkappen en architectuur die verwijst naar de oorspronkelijke Aalsmeerse architectuur van houten woningen. Haaks op deze slagen, langs de ontsluitingsweg liggen meer stedelijke rijwoningen met daartussen een tweetal appartementgebouwen. Deze bebouwing vormt de overgang van het dorp aalsmeer naar het slagenlandschap. De architectuur van deze bebouwing benadrukt deze overgang.

 

locatie: fase 3 Dorpshaven, Aalsmeer

opdrachtgever: Synchroon

omvang: 1,2 hectare (totaal)

oplevering: 2017