Zorgwoningen, Heelsum

Een nieuw thuis voor psychogeriatrische bewoners, daarvoor hebben wij samen met Vollmer & Partners een plan gemaakt in opdracht van Vilente. Stapsgewijs wordt het oude wooncomplex vervangen door nieuwe woongebouwen. Landschap en gebouwen zijn daarbij  zorgvuldig op elkaar afgestemd.

Van het bestaande reliëf op de locatie is optimaal gebruik gemaakt met de positionering van de nieuwe gebouwen. Buitenruimtes zijn geterrasseerd zodat zoveel mogelijk woningen op maaiveld een directe verbinding met buiten hebben. Bewoners hebben zo de keuze om zich vrij naar buiten te bewegen.

Het eerste nieuwe deel is reeds opgeleverd. De goed doordachte fasering voorkomt onnodige overlast en verhuisbewegingen voor de bewoners.

locatie: Heelsum

opdrachtgever: Vilente

omschrijving: Beschermd Wonen verdeeld over 2 gebouwen

stedebouw en landschapsontwerp: Vollmer & partners

oplevering: 2017 – 2018