Transformatie Henricuskerk, Amersfoort

Het kerkgebouw maakte rond 1900 deel uit van de allereerste bouwfase van de wijk Soesterkwartier in Amersfoort. Het hele complex van kerk met bijbehorende scholen vormde een belangrijk sociaal maatschappelijk steunpunt in de wijk. Toen in 1998 dan ook, vanwege zeer veel achterstallig onderhoud, er totale sloop werd overwogen, ontstonden diverse  buurtacties voor het behoud van het kerkgebouw. Naar aanleiding daarvan is door ons bureau een plan ontwikkeld om te komen tot herverkaveling van de kerk, wat geresulteerd heeft in de realisatie van een nieuwe kerkruimte voor ca. 450 mensen, een buurtcentrum met een aparte peuterspeelzaal en een atelierruimte voor ons eigen bureau op de nieuw ingebrachte verdieping.

locatie: Paulus Borstraat, Amersfoort

opdrachtgever: agNOVA

omschrijving: Transformatie van kerk naar Bedrijfsverzamelgebouw met gedeeltelijk behoud van de kerkfunctie

oplevering: 1996 / verbouwing tot HUB 2013