Duurzame portiekflat, De Bilt

Wij zijn trots op de realisatie van De eerste energieneutrale portiekflat in de provincie Utrecht!

Comfortabeler wonen en lage energielasten. Dat was het doel van de ingrijpende renovatie van 64 woningen van Woonstichting SSW aan de Henrica van Erpweg en de Mr. Samuel van Houtenweg in De Bilt. En dat is goed gelukt: aan de Van Houtenweg staat nu zelfs de eerste Nul op de Meter-portiekflat van Nederland. De werkzaamheden zijn uitgevoerd in 2016 en het resultaat is ook aan de buitenkant zichtbaar. Want beide flatgebouwen kregen een nieuwe, frisse aanblik. Het consortium De Verduurzamers (waaronder agNOVA)  mag dit prestigieuze project op haar naam zetten.

Parijs

Het project draagt bij aan de klimaatdoelen van Parijs door nu maximaal energie te besparen en gezond te ventileren. De opwekking van energie is op duurzame wijze ingevuld met een bodemwarmtepomp en zonne-energie voor warmte en electriciteit. Bovendien wordt met brandstofceltechniek veel efficiënter stroom opgewekt, dat het traditionele energienet bereikt. De bestaande woningen uit 1962 krijgen een verlengde levensduur van 50 jaar. Dit betekent een verlengde benutting van de bouwstructuur.

De reductie van CO2 emissie bestaat voor meer dan 60% uit besparing en direct gebruik van duurzame energie, en voor 40% uit compensatie door zonnepanelen. Het complex is bovendien voorbereid op de toepassing van synthetisch gas uit duurzame energie. In de toekomst wordt de CO2 reductie 95% uit besparing en direct gebruik en nog maar 5% compensatie.

Innovatief

De ‘eis’ van nul op de meter met all electric is omgevormd tot het beter presterende model van energiezuinige woningen + bodemwarmtepomp aangevuld met de brandstofceltechniek van Bluegen. Die laatste gebruikt gas om zeer efficiënt en schoon elektriciteit en warmte te maken.

Van energielabel  ‘F’ naar ‘Nul-op-de-meter’ en label ‘A’ 

De 28 portieketageflats aan de Van Houtenweg hadden een gemiddeld energielabel ‘F’. Na de renovatie kregen ze het predicaat ‘Nul op de Meter’, doordat de installaties in de woningen en op het flatgebouw net zoveel energie genereren als ze verbruiken. Dit was onder meer mogelijk door zonnepanelen te plaatsen op het dak. Verder kregen de woningen driedubbel glas, individuele balansventilatie in combinatie met warmteterugwinning, collectieve warmtepompen en een warme jas van een dik pak isolatie.

De bouwkundige kwaliteit van de woningen aan de Van Erpweg was matig en de woningen behaalden ook een gemiddeld energielabel ‘F’. Om technische en financiële redenen kon de renovatie van dit flatgebouw helaas niet geheel energieneutraal uitgevoerd worden. Wel gingen de woningen van energielabel ‘F’ naar label ‘A’. Daarvoor werden ingrepen gedaan aan de gevels, kozijnen en daken en werd mechanische ventilatie aangebracht. Bij het binnenonderhoud werden de badkamer, keuken en het toilet vernieuwd.

Bewoners

De bewoners van beide woongebouwen zijn tijdens het renovatieproces nauw betrokken bij de plannen, vanaf het eerste initiatief tot de uitvoering. Tijdens de ingrijpende verbouwing woonden de huurders gewoon in hun huis. De woonlasten zijn betaalbaar gebleven, terwijl het comfort en woongenot zijn toegenomen. De komende vijf jaar worden zowel de harde data als de ervaringen van bewoners geëvalueerd en is er een jaarlijkse terugkoppeling.

“Wij zijn heel trots op dit duurzaamheidsproject. SSW investeert in energiebesparende maatregelen die zorgen voor verlaging van de energielasten van onze huurders. Ook hebben we in dit project veel ervaring opgedaan voor volgende plannen, want duurzaamheid is en blijft komende jaren een focuspunt voor SSW.” Jessie Bekkers-Van Rooij, directeur-bestuurder van SSW:

locatie: Henrica van Erpweg en Samuel van Houtenweg, De Bilt

opdrachtgever: SSW Bilthoven

omschrijving: verduurzamen van 2 portiekflats in bewoonde staat (64 appartementen)

oplevering: 2017