Afscheidshuis, Amersfoort

In een huiselijke omgeving biedt het afscheidshuis nabestaanden de mogelijkheid om afscheid te nemen van hun dierbare. De overledene wordt opgebaard in een eigen kamer waarvan alleen de nabestaanden een sleutel krijgen. Deze ruimte is vierentwintig uur per dag toegankelijk.

Het afscheidshuis ligt naast een karakteristieke kerk en is door ons terughoudend vormgegeven. Lamellen spelen in op het introverte karakter van de functie. De kerk zelf wordt door ons getransformeerd wordt tot woningen.

locatie: Amersfoort

opdrachtgever: Heystek Vastgoed BV.

aannemer: Huurdeman

omschrijving: nieuwbouw afscheidshuis

omvang: 170 m2

ontwerp: 2017