Nieuwe stap in revitalisering De Nieuwe Hoef

In opdracht van Synchroon en Latei doen wij onderzoek naar de transformatie van een aantal gebouwen in het centrumgebied van De Nieuwe Hoef! in Amersfoort . Het programma is gemixt, passend bij de visie de we hebben voor de transformatie van De Nieuwe Hoef waarbij sport en beweging centraal staat: een stadspark omringd door wonen, werken en commerciële ruimte en gecombineerde vernieuwende parkeermogelijkheden voor auto’s en fietsen. Ook op andere plekken werken we aan duurzame kwaliteitsverbetering op bedrijfsterrein De Hoef.