Interview met bewoners: NOM-renovatie De Bilt

Op de website bewonerscommunicatie.com komen bewoners aan het woord over de NOM-renovatie die hun woning in De Bilt heeft ondergaan en waarvoor wij het ontwerp hebben gemaakt. Ook is een interview met Bianca Oude Groeniger van De Verduurzamers te lezen.

De Bilt