Hoera! Gewonnen: sportcentrum in Leusden

Ons ontwerp voor de nieuwe binnensportaccommodatie in Leusden is geselecteerd!

Het plan dat wij samen met Bloemendal Bouw b.v. hebben gemaakt voorziet in een sporthal en een turnhal. Een fraai binnenplein leidt tot de nieuwe entree en maakt de nieuwe uitbreiding aan het bestaande clubgebouw tot één mooi geheel.

Het Burgemeester Buining sportpark aan de Bavoortseweg is met deze nieuwbouw niet meer voorbehouden aan buitensporters. Recreatieve sporters, scholieren en topsporters kunnen van de nieuwe sportaccommodatie gebruik gaan maken, die zal voldoen aan de eisen van de NOC*NSF (organisatie ter bevordering van de topsport).

Bijzonder is dat de nieuwe sporthal volledig energieneutraal wordt en daarbij all-electric (geen gasaansluiting). De totale energiebehoefte wordt opgewekt door de PV-installatie op het dak. De andere leden van het winnende team: Technion Installatie adviseurs, OVB Ingenieursbureau constructies en Coos Koster Consultancy.

Team Bloemendal Bouw/ AGNOVA architecten gaat voortvarend van start. Op 8 december wordt het plan gepresenteerd aan de sportverenigingen en belangstellenden. Eerder realiseerden we de nabijgelegen Nieuwe Banninghal in Soesterberg en in Assen het sportcluster Kloosterveste.