Goed bericht uit Zeist: ruim animo onder bewoners

Er is voldoende animo onder bewoners van wooncomplex Eldorado in Zeist om de voorgestelde renovatie uit te voeren. Zowel de buitenzijde als de algemene ruimtes en de woningen van het complex krijgen met de uitvoering van ons plan een nieuwe look. Het wooncomfort in de woningen van De Kombinatie wordt verbeterd door energetische maatregelen. Tegelijkertijd worden er groot onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. De renovatie wordt in bewoonde staat uitgevoerd door onze opdrachtgever Heilijgers.