Eerste STIP in Kruiskamp

Voorbereiding opening eerste STIP in Kruiskamp

Volgende week wordt, aan het Neptunusplein in Kruiskamp, begonnen met het inrichtenvan de eerste STIP in Amersfoort. Op vrijdag 11 oktober zal STIP Kruiskamp daar haar deuren openen.De STIP is dé informatiewinkel van de wijk en bedoeld voor alle wijkbewoners, van jong tot oud. Medewerkers geven advies en ondersteuning aan bewoners die een (hulp)vraag hebben of wijzen de weg naar de juiste instantie. In de STIP is ook informatie te vinden over instellingen, verenigingen of activiteiten die in de wijk plaatsvinden.

Met minimale kosten wordt de ruimte in het pand onder handen genomen om er een uitnodigende en eigentijdse informatiewinkel van te maken. Het gaat hierbij om schoonmaken, schilderen en beletteren van de ruimte en de ramen. Het pand zelf wordt intact gelaten.

Inrichting
De muren worden in frisse kleuren geschilderd en de ramen krijgen een herkenbare ‘STIP-uitstraling’.  Er wordt ook een STIP-meubel geplaatst waarin bewoners van alles kunnen vinden over wat de wijk te bieden heeft: van informatie van verenigingen, vraag en aanbod van bewoners tot mini-exposities van eigen creaties en cursussen. Ook zal er een computer staan waar bewoners informatie kunnen vinden over het aanbod in hun wijk.

Uitvoering
De STIP is herkenbaar aan een nieuw logo en een kleurrijke huisstijl die zowel binnen als buiten wordt doorgevoerd. agnova CONCEPTS is verantwoordelijk voor de conceptontwikkeling en werkt bij de uitvoering samen met verschillende partners. Zo zal Bouwbedrijf Huurdeman de komende week de ruimte van de toekomstige STIP schoonmaken en schilderen. Het bedrijf Van Gellekom zorgt voor de belettering en signing van de STIP, waarbij studenten en jongeren met een beperking helpen bij de uitvoering.

Kruiskamp en Liendert
In het coalitieakkoord van de gemeente Amersfoort wordt gekozen voor het openen van 4 tot 6 STIP’s in de wijk als een soort basisvoorziening voor wijkbewoners. Door informatie, advies, hulp en zorg in de wijk te organiseren, is het mogelijk om goed aan te sluiten bij de behoeften van bewoners. Dit past binnen de visie op de beweging in het sociale domein. De gemeente start met twee STIP’s. De eerste STIP komt in de Kruiskamp (Neptunusplein) en gaat 11 oktober open. Het streven is om voor het einde van het jaar ook een STIP in de Liendert (Wiekslag) te openen.

Centraal punt in de wijk
De gemeente Amersfoort heeft de regie over de ontwikkeling van de STIP’s. Actieve bewonersorganisaties adviseren de gemeente voor de wijkspecifieke invulling van de STIP’s. Ravelijn is gestart met het opleiden van vrijwilligers die in de STIP gaan werken. Deze vrijwilligers werken nauw samen met verschillende (zorg)organisaties en instanties. Dat betekent korte lijnen en één centraal punt in Kruiskamp voor alle informatie over wonen, welzijn, zorg, financiën, meedoen en vrijwilligerswerk.

De STIP’s zijn een initiatief van de gemeente Amersfoort en worden uitgevoerd en vormgegeven door wijkbewoners, vrijwilligers en de sociale partners van de stad Amersfoort.