Bouwen doe je Samen – BIM

De Wens

Een opdrachtgever heeft een wens, een droom, een behoefte aan ruimte. Binnen budget, tijd, eisen, wensen deze droom verwezenlijken, omzetten in fysieke massa, is het doel.

Het Optimale Eindresultaat.

De weg van droom naar doel is hierbij belangrijk, maar geen doel op zich. Om tot het meest optimale eindresultaat te komen moeten alle betrokken partijen in het proces doen waar ze goed in zijn. Architecten vertalen wensen in ruimte, gevoel, emotie. Constructeurs zorgen dat het bouwwerk blijft staan, installatieadviseurs dat het niet te warm of te koud wordt, een bouwer bouwt.. Samen verwezenlijken ze het project. Een topproduct, uniek, op tijd, passend, betaalbaar. Het vereist samenwerken op een geweldige manier.

Communiceren.

Onvoldoende communicatie en gebrekkige uitwisseling leidt tot irritatie, tijdsverlies en kostenoverschrijding. Een centraal gebouwmodel is het Esperanto waarmee wij als verschillende co-makers met elkaar kunnen praten. De kwaliteit van ons werk gaat omhoog, de (faal)kosten omlaag en de doorlooptijd van het proces wordt verkort. De opdrachtgever krijgt meer kwaliteit, in minder tijd, voor minder geld.

BIM.

ag NOVA architecten heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in BIM. Al in 2005 werkten wij samen met BAM utiliteitsbouw aan een PRO4ALL-project, een voorloper van het huidige BIM. Binnen deze omgeving werkten architect, constructeur, installatieadviseur en bouwer samen in een centraal 2D en 3D gebouwmodel. Sindsdien hebben wij in diverse bouwteam-verbanden gewerkt aan integrale projecten. Het inmiddels (inter)nationaal afgesproken IFC-formaat betekende een doorbraak naar een breed hanteerbare en uitwisselbare 3D bibliotheek. Niet alleen bij nieuwbouwopgaven, maar juist ook in de bestaande bouw is het van essentieel belang om vooruitlopend op de uitvoering knelpunten te signaleren en op te lossen. Door deze werkwijze consequent te hanteren, wordt ook overlast voor bewoners tijdens de uitvoering beperkt.

Alle tekenaars hebben 3D ervaring en zijn daarnaast ervaren in Arkey en AutoCAD. Zowel de 3D planuitwerking en BIM aanpak van projecten resulteren in een efficiënt proces en een compleet op elkaar afgestemd plan dat tegen lagere kosten gerealiseerd wordt. Wij delen onze bibliotheek met drie Amersfoortse architectenbureau’s. Scholing en bijhouden van ontwikkelingen zijn belangrijke in ons kwaliteitssysteem verankerde speerpunten van ons bureau.