ag nova wint selectie Nooitgedacht

AgNOVA gaat in Nooitgedacht woningen bouwen voor senioren met meervoudig verstandelijke en fysieke beperkingen De ontwerpvisie die samen met bureau Vollmer & Partners is gemaakt voorziet in een flexibel, gefaseerd plan voor zorgwoningen. Het plan geeft een zorgvuldige vertaling aan het programma, dat vanuit het perspectief van de bewonersbeleving is geschreven.