Back to reality

De realiteit van verduurzamen

ag nova architecten neemt deel aan het Lagerhuisdebat over verduurzamen van wonen.

Hoe staat het met de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad? Welke relatie ligt er met de energietransitie die we komende decennia zullen maken? En, hoe houden we te midden van alle schijnbewegingen ons oog op de bal? Het was donderdag 20 juni inzet van een heus Lagerhuisdebat in Atelier 300c op de Amersfoortse Wagenwerkplaats, waarbij de bouwers en ontwikkelaars vertegenwoordigd door Van Wijnen,

Het was donderdag 20 juni inzet van een heus Lagerhuisdebat in Atelier 300c op de Amersfoortse Wagenwerkplaats, waarbij de bouwers en ontwikkelaars vertegenwoordigd door Van Wijnen, Heilijgers en Heijmans, ondersteund door de architecten van agNOVA en energie-experts van Trecodome de regionaal actieve woningcorporaties uitdaagden om samen de belangrijkste ontwikkelingen tegen het licht te houden.

Speaker of the house Arie Lengkeek leidde het debat dat een strakke, zakelijke agenda kende. Hierin hielden vier members elk een kort betoog eindigend met een stelling. Deze waren zo puntig dat ze de aanwezige deelnemers op de banken bracht.

Chiel Boonstra schetste namens agNOVA en Trecodome de huidige stand van de verduurzaming van Nederland. Vooral zijn ‘Trias Politica’ over energiebronnen (van fossiel naar duurzaam), energiedragers (conversie, distributie, opslag) en energieverbruik (onder meer koeling, verwarming, mobiliteit, apparatuur) zette de denkraderen in beweging. Zijn we nu met warmtenetten, warmtepompen en een brei aan terminologie vooral bezig met andere vormen van distributie of draagt dit ook bij aan CO2-reductie of beter: hernieuwbare vormen van energieopwekking?

Ook diverse andere moties gingen door the house, zoals de stelling dat collectieve systemen, die eigendom zijn van de gebruikers, de juiste prikkel geven om het gebruikersgedrag te beïnvloeden. Dat in feite elk wooncomplex een andere aanpak nodig heeft en dat we dat we straks een overschot aan duurzame, relatief goedkope energie zullen hebben.

De aanwezige woningcorporaties gaven aan al voortvarend te verduurzamen, maar ook gevechten te moeten leveren met de handen op de rug.

De huidige wet- en regelgeving stoelt vaak op individuele woningen, daar waar energie-issues juist vragen om breder draagvlak en participatie. Daarnaast kennen de corporaties een strikte budgetdiscipline. “Bij deze transitie moeten we ook goed kijken naar wat we hebben”, Aye! “Betekent gasloos dat we ons leidingnet dan maar gelijk uit de grond trekken?

No! Misschien kan het straks dienen voor transport van ‘groen gas’. We kunnen dit onder Groningse druk nu niet direct afdwingen. Sommige oplossingen zullen zich moeten aandienen. Want even één ding: het moet ook voor Henk en Ingrid betaalbaar blijven.”

Het was een inhoudelijk mooie middag, waarin volop hernieuwbare stoom door corporaties en bouwers kon worden afgeblazen. Toen de Big Ben richting ‘five’ ging en het energetisch optimum was bereikt, gooide de speaker er een gepaste ‘Order, Order’ in waarmee een ieder met bruikbare ideeën en inzichten huiswaarts ging.

“De Lanen” in de verkoop

Het project ” De Lanen” is in de verkoop.

Nieuwbouwproject de Lanen maakt deel uit van de wijk de Groote Wielen in het oostelijke gedeelte van Den Bosch. Prachtig gelegen aan het water realiseren wij hier ca. 25 eigentijdse woningen op groene oevers. De woningen hebben aan de voorzijde op het zuiden een ‘buitenkamer’ die uitsteekt over een collectieve groene oever. Deze tuinkamer bestaat uit een groot terras rondom de woonkamer en entree. Tuinen zijn aan de achterzijde gelegen.

Meer informatie vindt u hier.

AGNOVA neemt deel aan De Ecolutie

De Ecolutie is een realisatieplatform voor comfortabele, energieneutrale én gezonde huisvesting. De best denkbare adviseurs, ontwikkelaars, bouwers én installateurs bundelen hierin hun krachten.

Onze focus ligt op de transformatie van lineaire naar circulaire utiliteitsbouw. Smart Buildings met een lage CO2-hypotheek en een duurzaam karakter. De Ecolutie sluit de keten. Laat dat de toegevoegde waarde zijn voor onze toekomst.